ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczneDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne

Szczegóły informacji

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne

Wydział: Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2020-05-20 12:51:34

Termin załatwienia

Jeden miesiąc

Osoba kontaktowa

Katarzyna Krysztofowicz

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Łąkowa 4a, 62-700 Turek
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska pokój 1

Telefon kontaktowy

63 2223 283

Adres e-mail

katarzyna.krysztofowicz@powiat.turek.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Miejsce odbioru

Listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska, pokój 1

Wymagane Dokumenty

1) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady.
4) Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą.
5) Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
6) Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego  - oryginał;
7) Zaświadczenie  o niekaralności:
a)  prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej i członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – oryginał.

Czas realizacji

Jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych

Opłaty

Opłata skarbowa:
1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony  z opłaty skarbowej) - 17 zł,
2) od pozwoleń na wytwarzanie odpadów: a) wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł, b) wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł, c) pozostałych - 506 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Turek albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Turku 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Tureckiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi

Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o odpadach we wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów można uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku na zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 183c , art. 184, oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Błaszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-20 12:48:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-20 12:51:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02 10:54:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony