ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie zgody na zmianę lasu na użytek rolnyDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny

Wydział: Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2020-05-05 12:16:11

Termin załatwienia

jeden miesiąc

Osoba kontaktowa

Alicja Chojecka

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
ul. Łąkowa 4a, 62-700 Turek

Telefon kontaktowy

63 2223 287

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru


ul. Łąkowa 4A


62 - 700 ​Turek


Wymagane Dokumenty

- wniosek,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- decyzja środowiskowa, w przypadkach określonych w przepisach § 3ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Czas realizacji

- jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Opłaty

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Łąkowa lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Turku, ul. Kaliska 59,
- kartą w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska,  
- przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 39-1090-1229-0000-0000-2201-3437

Tryb odwoławczy

- stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Tureckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

Uwagi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁY I STANOWISKA - w każdej z wymienionych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Turku;
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 12 lat niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Błaszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-05 12:13:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-05 12:16:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 07:56:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony