ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich - wniosekDrukuj informacjęSprawa: Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich - wniosek

Szczegóły informacji

Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich - wniosek

Wydział: Wydział Organizacyjny, Referat Administracyjny i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2020-04-07 10:37:39

Termin załatwienia

3 dni

Osoba kontaktowa

Małgorzata Sztobska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel.: +48 63 222 3 250/63 222 3 200
e-mail: pczk@turek.starostwo.gov.pl

Telefon kontaktowy

63 2223 250

Sposób załatwienia

Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, faksem/e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.
Wymagany dokument - akt zgonu - należy przedłożyć w oryginale.

Miejsce odbioru

ul. Kaliska 59

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia. 
 
Przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeśli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu – wymóg ten dotyczy również procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok  (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich).
 
W przypadku procedury uzyskania pozwolenia na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok należy przedłożyć dowody potwierdzające fakt kremacji osoby zmarłej w tym zaświadczenie o kremacji, protokół z kremacji, certyfikat kremacji wraz z przetłumaczeniem.  
 
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.
 

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Opłaty

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy są wolne od opłaty skarbowej.
 
W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata 17,00zł od pełnomocnictwa.
 
Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
Urząd Miejski w Turku.
Ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 
Numer konta: 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437 
W tytule płatności wpisać: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dotyczy zmarłej/zmarłego.........”

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Tureckiego.

Uwagi

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być:
  • małżonek(ka),
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.
 
Przewożenie zwłok i szczątków w granicach państwa na odległość nie większą niż 60km, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon bez względu na odległość – może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia.
 
Przewożenie zwłok i szczątków na odległość dalszą niż 60km, a także przewożenie koleją, samolotami i statkami bez względu na odległość - wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego.
 
W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej – zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływem 2 lat od daty zgonu.
 
Środek transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich musi spełniać wymagania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr. 249, poz. 1866).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby ( Dz. U. Nr 152 poz. 1742).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Kocańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-07 10:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Sztobska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-07 10:37:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Sztobska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 11:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony