ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Szczegóły informacji

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2019-05-10 11:54:53

Termin załatwienia

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Jolanta Kliś-Dzieciątkowska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
(pok. 220)
 
 

Telefon kontaktowy

63 2223259

Adres e-mail

edukacja@turek.starostwo.gov.pl
 

Sposób załatwienia

wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
 

Wymagane Dokumenty

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu.
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
5. Ocenę dorobku zawodowego - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Opłaty

nie dotyczy

Uwagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.), informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydata jest Starosta Turecki, z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62-700 Turek,
2) inspektorem  ochrony danych osobowych jest: 
Robert Wojdyła, iod@powiat.turek.pl,  tel. 63 2223207,
3) dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
4) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574),
5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
6) dane będą przechowywane przez Starostę Tureckiego do czasu upływu okresu ich archiwizacji,
7) osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
8) osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
9) osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych  jest podstawą do wezwania o uzupełnienie,
11) administrator  nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
12) podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-10 11:51:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Kliś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-10 11:54:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Kliś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14 07:58:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony