ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP”

Szczegóły informacji

„Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Turecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego

Finansowanie: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Nr TED: 2017/S 141-289478

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-07 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-09-07 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2017-07-26 przez Piotr Nowaczyk

Treść:

Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku” w ramach projektu: ,,Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu: "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.09.2017 r., godz. 11:00;
OTWARCIE OFERT: 07.09.2017 r., godz. 12:00.
 
Miejcse składania nie ulega zmianie.
Miejsce otwarcia ofert ulega zmianie: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Biuro Rady i Zarządu Powiatu, pokój nr 202, II piętro.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu