ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów Brudzew i Malanów” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 1 zamówienia (PDF, 375 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 2 zamówienia (PDF, 375 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 387.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonacy warunki udziału część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 306.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonacy przesłanki wykluczenia część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 336.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych usług część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 310.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 315.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 387.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy część nr 1 zamówienia (PDF, 631.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy część nr 2 zamówienia (PDF, 631.3 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 203.6 KiB)
2 2017-10-10 2017-10-19 11:00:00 Dostawa sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych na wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 426.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ_word (DOC, 212 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 373.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ_word (DOC, 144 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 516.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_word (DOC, 256 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 403.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ_word (DOC, 510 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 328.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ_word (DOC, 508 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 398.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ_word (DOC, 516.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 236.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ_word (DOCX, 457.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 431.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ_word (DOC, 216 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 372.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ_word (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 472.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ_word (DOC, 359.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 464.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ_word (DOC, 346 KiB)
3 2017-10-07 2017-11-14 11:00:00 „Dostawa serwerów” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze sprostowaniem (PDF, 102 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 663.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy (PDF, 462.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczaenie grupa kapitałowa (PDF, 410.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie podatki (PDF, 340.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (PDF, 325.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy (PDF, 556.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (PDF, 616.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 1 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 720 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanie w dniu 18.10.2017 (PDF, 1.1 MiB)
4 2017-09-20 2017-10-30 11:00:00 ,,Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi i oprogramowaniem" ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 1 zamówienia (PDF, 675.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 2 zamówienia (PDF, 650.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 3 zamówienia (PDF, 485.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy część nr 1 - 3 zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa część nr 1 - 3 zamówienia (PDF, 411.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie podatki część nr 1 - 3 zamówienia (PDF, 339.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne część nr 1 - 3 zamówienia (PDF, 326.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy część nr 1 zamówienia (PDF, 450.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy część nr 2 zamówienia (PDF, 523.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ wzór umowy część nr 3 zamówienia (PDF, 412.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) część nr 1 - 3 zamówienia (PDF, 612.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 1 MiB)
 • Zapytanie do SIWZ, wyjaśnienie (PDF, 130 KiB)
 • sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanie w dniu 18.10.2017 (PDF, 1.1 MiB)
5 2017-08-23 2017-10-31 11:00:00 „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 1 zamówienia (PDF, 456.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 2 zamówienia (PDF, 626.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 474.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 411.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie podatki część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 341.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 328 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy część nr 1 zamówienia (PDF, 482.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy część nr 2 zamówienia (PDF, 474 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) część nr 1 i 2 zamówienia (PDF, 700 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 1 MiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 6.1 MiB)
 • Zmieniona SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1_po zmianach (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 2_po zmianach (PDF, 627 KiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (PDF, 1.8 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia_publikacja (PDF, 1.8 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13-10-2017 (PDF, 72.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 2 zamówienia - zmiana 13-10-2017 (PDF, 15.6 MiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz informacja o zmianie treści siwz z dnia 13-10-2017 (PDF, 4 MiB)
 • Opublikowane sprostowanie do ogłoszenia z dnia 13.10.2017 r. (PDF, 1.2 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu