ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-23 2018-04-06 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1005.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 949.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 507.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ cz. 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ cz. 4 (PDF, 591.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 395.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - ośw. o wykluczeniu (PDF, 319.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - gr. kapitałowa (PDF, 389.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 1 (PDF, 546.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (PDF, 548.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy cz. 3 (PDF, 548.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy cz. 4 (PDF, 548.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 227.4 KiB)
2 2018-03-10 2018-04-19 11:00:00 Dostawa optycznego skanera pomiarowego 3D na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 337.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 389.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie podatki (PDF, 320.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie (PDF, 306.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ (PDF, 569.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 1 MiB)
3 2018-03-06 2018-04-18 11:00:00 Dostawa urządzenia do cięcia wodą na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 489 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 338.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 390.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie podatki (PDF, 321.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie (PDF, 308.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ (PDF, 575.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią (PDF, 401.3 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji (PDF, 587.2 KiB)
 • zm. SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • zm. Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 773.3 KiB)
4 2018-02-15 2018-04-05 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 15/02/2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 2 (PDF, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz nr 3 (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 481.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 413.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie podatki cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 341.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 327.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz nr. 1 (PDF, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 2 (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy cz nr.3 (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 4 (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 759.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ -instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 1.1 MiB)
 • Pytanie do treści SIWZ z dnia 16.02.2018 wraz z odpowiedziami (PDF, 3.5 MiB)
 • Pytania do treści SIWZ z dnia 21.02.2018 wraz z odpowiedziami (PDF, 7.8 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 28,02.2018 r. (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 28.02.2018 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. nr 1 po zmianach z dnia 28.02.2018 r. (PDF, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. nr 2 po zmianach z dnia 28.02.2018r. (PDF, 8.7 MiB)
 • ogłoszenie zmain lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 03.03.2018 r. (PDF, 73.7 KiB)
 • Pytania do treści SIWZ z dn. 01.03.2018 r. wraz z odpowiedziami (PDF, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 05.03.2018 r. (PDF, 387.4 KiB)
 • Zmieniona SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 08.03.2018 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • Pytanie do treści SIWZ z dnia 19.03.2018 wraz z odpowiedzią (PDF, 1.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu