ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-22 2018-09-05 11:00:00 Dostawa samochodu osobowego do nauki jazdy kategorii B dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 532.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 364.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 656.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 176.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej (DOC, 122.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 205.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej w wersji edytowalnej (DOC, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 195.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30-08-2018 500208448-N-2018 (PDF, 424.2 KiB)
 • SIWZ (po zmianie w dniu 30-08-2018) (PDF, 541 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (po zmianie w dniu 30-08-2018) (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (po zmianie w dniu 30-08-2018) (PDF, 364.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 654 KiB)
 • Pytania do SIWZ z dnia 30-08-2018 wraz z odpowiedziami (PDF, 751 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 584 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 670 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
2 2018-08-10 2018-09-19 11:00:00 Dostawa linii diagnostycznej stacji kontroli pojazdów do 3,5 t na wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 10/08/2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 542.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 647 KiB)
 • Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 387.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w wersji edytowalnej (DOC, 524 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ ośw. dot. podatków (PDF, 320.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ ośw. dot. podatków w wersji edytowalnej (DOC, 503.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - ośw. o zakazie (PDF, 307.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 o SIWZ - ośw. o zakazie w wersji edytowalnej (DOC, 502 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ- JEDZ (PDF, 600.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Klauzula inf. RODO (PDF, 367.4 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 169.1 KiB)
3 2018-08-10 2018-08-23 11:00:00 ,,Dostawa elektrycznego wózka widłowego na wyposażenie pracowni spedycji dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 696.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SOPZ (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 418.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (PDF, 201.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWAIDCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (PDF, 228.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (PDF, 7.1 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (PDF, 213.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej (DOC, 653.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA w wersji edytowalnej (DOC, 122 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWAIDCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ w wersji edytowalnej (DOC, 132.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 948 KiB)
 • Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią (PDF, 605.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 650.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
4 2018-08-09 2018-08-20 11:00:00 ,,Dostawa wyposażenia pracowni technika żywienia dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 09/08/2018 (PDF, 8.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy w wersji edytowalnej (DOC, 638 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 340.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 412 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej w wersji edytowalnej (DOC, 132 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ klauzula inf. RODO (PDF, 388.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.6 MiB)
5 2018-08-01 2018-09-07 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni termotechniki i energetyki odnawialnej dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 988 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 553.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o grupie kapitałowej (PDF, 387.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. dotyczące podatków (PDF, 319.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - ośw. o zakazie (PDF, 306.3 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy cz. 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - JEDZ (PDF, 583.1 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - RODO (PDF, 367.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 368.7 KiB)
 • Opublikowane sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 295.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • uchwała ws. unieważnienia części nr 1 postępowania (PDF, 295.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu cz. nr 1 postępowania (PDF, 222.5 KiB)
6 2018-07-24 2018-09-03 11:00:00 Dostawa automatycznej linii przemysłowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 977.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 4.5 MiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 472.3 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o grupie kapitałowej (PDF, 387 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o uiszczaniu podatków (PDF, 320.8 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienia (PDF, 306.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - JEDZ (PDF, 577.8 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 365.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 13.08.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 13.08.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 16.08.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.6 KiB)
7 2018-07-24 2018-08-31 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 985.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 658.4 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - SOPZ cz. 3 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 629.4 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 387.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o podatkach (PDF, 318.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zakazie ubiegania się o zamówienia (PDF, 305.4 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 1 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - wzór umowy cz. 3 (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 11 do SIWZ - JEDZ (PDF, 754.5 KiB)
 • Zał. nr 12 - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 13 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 364.9 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 1.5 MiB)
 • sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 13.08.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 13.08.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 16.08.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335.6 KiB)
8 2018-07-19 2018-08-06 11:00:00 „Rozbudowa systemu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Turku (PZGiK) oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracja z ePUAP”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 19/07/2018 (PDF, 3.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 601.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 324.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 382.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ klauzula inf. RODO (PDF, 399.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 562.8 KiB)
 • Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 663.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 372.5 KiB)
 • Zmieniona SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 560.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (DOCX, 503.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 7.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 652.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 856.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 10.09.2018 (PDF, 2.2 MiB)
9 2018-05-02 2018-05-11 11:00:00 "Realizacja programu usuwania AZBESTU i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 02/05/2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 500.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (PDF, 304.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 321.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług (PDF, 296.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o o grupie kapitałowej (PDF, 382.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 221.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2 MiB)
10 2018-04-20 2018-06-08 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego (II) na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 20/04/2018 (PDF, 202.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ cz nr. 1 (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ cz nr. 2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ cz nr. 3 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 472.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o o grupie kapitałowej (PDF, 421.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie podatki (PDF, 352.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie (PDF, 337.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz nr 1 (PDF, 8.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 2 (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy cz nr 3 (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - JEDZ (PDF, 508.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 343.3 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 2.9 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 22.05.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SOPZ cz nr 3 po zmianach z dnia 22.05.2018 (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 22.05.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 25.05.2018 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 840 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 i 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 726.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu