ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 EURO

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-11 2017-10-19 „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów Brudzew i Malanów” rozstrzygnięty
2 2017-10-10 2017-11-14 Dostawa sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych na wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 1 i 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwał 586_2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3 MiB)
3 2017-09-22 2017-11-02 Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty część nr 5 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 6 (PDF, 369.2 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 (PDF, 433.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 1 postępowania (PDF, 366.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
4 2017-07-26 2017-09-21 „Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 818 KiB)
 • Uchwała Nr 551/2017 Zarządu Powiatu (PDF, 1.2 MiB)
5 2017-07-04 2017-10-31 Dostawa sprzętu komputerowego rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu_część nr 2 (PDF, 772.9 KiB)
 • Uchwała nr 557_2017 (PDF, 979.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Uchwała nr 574_2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 4.8 MiB)
6 2017-06-06 2017-06-30 Przebudowa budynku ,,E” Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 273.5 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 308.2 KiB)
7 2017-05-19 2017-08-12 Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 2 i 3 postępowania (PDF, 366.5 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu dot. unieważnienia części nr 2 i 3 (PDF, 506.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 1 (PDF, 886 KiB)
 • Uchwała Zarządu nr 531_2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.9 KiB)
8 2017-05-12 2017-09-13 Dostawa wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 1 (PDF, 273 KiB)
 • Uchwała ws. wyboru najkorzystniej oferty - część nr 1 (PDF, 347.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • Uchwała Zarządu nr 525 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty_część nr 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Uchwała nr 530 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty_cześć nr 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_część nr 2 (PDF, 1.5 MiB)
9 2017-04-11 2017-06-06 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2017” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.7 MiB)
 • Uchwała nr 488/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17 maja 2017 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
10 2017-03-30 2017-06-01 „Przetworzenie do postaci cyfrowej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu: Powiat Turecki - SMART GEODEZJA” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.3 MiB)
 • Uchwała nr 486/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 09.05.2017 r. (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 583.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu