ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-15 2018-03-27 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 15/02/2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 1 (PDF, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 2 (PDF, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz nr 3 (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. nr 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 481.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 413.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie podatki cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 341.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 327.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz nr. 1 (PDF, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 2 (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy cz nr.3 (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 4 (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 759.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ -instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 1.1 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu