ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-26 2018-02-08 11:00:00 Dostawa koparko - ładowarki na wyposażenie warsztatów z obszaru budownictwa dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 11.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 344.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 412.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 373.9 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 214.6 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01-02-2018 (PDF, 177.4 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 01-02-2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ po zmianach z dnia 01-02-2018 (PDF, 316.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy po zmianach z dnia 01-02-2018 (PDF, 374.3 KiB)
 • Informacja o otwarcia ofert (PDF, 162.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.2 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu