ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-14 2018-06-25 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1012.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ cz. 1 (PDF, 486.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - SOPZ cz. 2 (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ cz. 3 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 389.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 315.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 388.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 3 (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - klauzula inf. RODO (PDF, 381 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (ZIP, 228 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 i 3 (PDF, 429.5 KiB)
2 2018-06-13 2018-06-22 11:00:00 „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) – obręb Kolnica, gmina Brudzew.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 13/06/2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ cz nr. 1 (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 442.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (PDF, 280.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 301.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób (PDF, 285.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o o grupie kapitałowej (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna wynikająca z RODO (PDF, 352.5 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowanej (ZIP, 623.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.2 KiB)
3 2018-05-17 2018-05-29 11:00:00 Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 997.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 460.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 i 3 postępowania (PDF, 803 KiB)
 • Uchwała nr 724/2018 o unieważnieniu części nr 2 i 3 postępowania (PDF, 301.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty cz. 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 4 (PDF, 309.7 KiB)
 • Uchwała nr 735/2018 o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 717.1 KiB)
4 2018-05-02 2018-05-11 11:00:00 "Realizacja programu usuwania AZBESTU i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 02/05/2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 500.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (PDF, 304.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (PDF, 321.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług (PDF, 296.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o o grupie kapitałowej (PDF, 382.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (ZIP, 221.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2 MiB)
5 2018-04-20 2018-06-08 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego (II) na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 20/04/2018 (PDF, 202.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ cz nr. 1 (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ cz nr. 2 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ cz nr. 3 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 472.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o o grupie kapitałowej (PDF, 421.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie podatki (PDF, 352.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie (PDF, 337.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz nr 1 (PDF, 8.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy cz. nr 2 (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy cz nr 3 (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - JEDZ (PDF, 508.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - instrukcja JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (RAR, 343.3 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 2.9 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 22.05.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • SOPZ cz nr 3 po zmianach z dnia 22.05.2018 (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 22.05.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 25.05.2018 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 840 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 i 3 (PDF, 1.3 MiB)
6 2018-02-15 2018-04-05 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 15/02/2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 6 SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 413.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) cz. nr 1,2,3,4 (PDF, 759.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ -instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 28,02.2018 r. (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie zmain lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 03.03.2018 r. (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w dniu 05.03.2018 r. (PDF, 387.4 KiB)
 • ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 08.03.2018 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 2.8 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2, 3 i 4 (PDF, 2.5 MiB)
 • uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty cz. nr 2, 3 i 4 (PDF, 2.8 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 21.06.2018 (PDF, 3.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu