ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-08 2017-11-24 11:00:00 ,,Dostawa koparko - ładowarki na wyposażenie warsztatów z obszaru budownictwa dla ZSR CKP w Kaczkach Średnich” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (PDF, 450.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie warunki udziału w postępowaniu (PDF, 325.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie przesłanki wykluczenia z postępowania (PDF, 343.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw (PDF, 328.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 412.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 379.3 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 804.3 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14-11-2017 (PDF, 847.4 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 14-11-2017 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy po zmianiach z dnia 14-11-2017 (PDF, 380 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po zmianach w dniu 14-11-2017 (DOC, 271 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 642.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 796.5 KiB)
 • uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego ws. unieważnienia postępowania (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
2 2017-10-27 2017-11-07 11:00:00 „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 624.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1, 2, 3, 4 i 5 (PDF, 1015 KiB)
 • Uchwała Zarządu o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
3 2017-10-11 2017-10-19 11:00:00 „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów Brudzew i Malanów” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 12.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
4 2017-10-10 2017-10-19 11:00:00 Dostawa sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych na wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 1 i 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwał 586_2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3 MiB)
5 2017-10-07 2017-11-14 11:00:00 „Dostawa serwerów” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze sprostowaniem (PDF, 102 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 720 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanie w dniu 18.10.2017 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 16.10.2017 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (PDF, 1.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 687.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 117.1 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.01.2018 r. (PDF, 1.1 MiB)
6 2017-09-22 2017-10-02 11:00:00 Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 618.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 2, 4 i 7 postępowania (PDF, 333.3 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Nr 561/2017 (PDF, 401.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 3 postępowania (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego dot. unieważnienia części nr 3 postępowania (PDF, 355.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty część nr 5 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 5 (PDF, 393.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 6 (PDF, 369.2 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6 (PDF, 433.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 1 postępowania (PDF, 366.7 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego dot. unieważnienia części nr 1 postępowania (PDF, 442.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
7 2017-09-20 2017-11-06 11:00:00 ,,Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi i oprogramowaniem" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 350.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 3 postępowania (PDF, 184.2 KiB)
 • Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego dot. unieważnienia części nr 3 postępowania (PDF, 322.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 3 (PDF, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. nr 1 i 2 (PDF, 615.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 i 2 (PDF, 155 KiB)
8 2017-08-23 2017-10-31 11:00:00 „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 1.6 MiB)
 • uchwała ws. wyboru najkorzystniejszej oferty cz. nr 1 (PDF, 2.1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_cz. 1 (PDF, 2.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. nr 1 i cz.nr 2 (PDF, 6.6 MiB)
9 2017-07-26 2017-09-07 11:00:00 „Dostawa stanowisk dydaktycznych do nauki protokołów Profinet oraz Profibus DP” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 141.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 818 KiB)
 • Uchwała Nr 551/2017 Zarządu Powiatu (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 784.1 KiB)
10 2017-07-04 2017-09-27 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia_07.09.2017 r. (PDF, 291.7 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 68 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 630.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu_część nr 2 (PDF, 772.9 KiB)
 • Uchwała nr 557_2017 (PDF, 979.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_część nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Uchwała nr 574_2017 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 4.8 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu