ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 218, położonej w obrębie A m. Turek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 14:58:29

Załączniki

 • Ogłoszenie Starosty Tureckiego (PDF, 536 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-24 15:00:15 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 14:58:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 218, położonej w obrębie A m. Turek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 14:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sochacka-Przech Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 14:58:29
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 15:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 15:01:31
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego, dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 41, obręb Bierzmo gm. Brudzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 14:59:00

Załączniki

 • Ogłoszenie Starosty Tureckiego (PDF, 550.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-22 15:01:39 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:59:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego, dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 41, obręb Bierzmo gm. Brudzew

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sochacka-Przech Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 14:59:00
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 15:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 15:07:01
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 09:54:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 09:54:32
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 10:01:32
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 10:01:32
Artykuł był wyświetlony: 161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-29 22:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

https://www.umww.pl/uchwaly-antysmogowe-dla-wielkopolski
 
Radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwały, które zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
 
Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
a. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
b. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.
 
Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: UMWW w Poznaniu Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-29 22:21:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-04-29 22:21:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-29 22:26:29
Artykuł był wyświetlony: 339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 384, 385 obręb Krwony gm. Brudzew.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 15:09:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 15:09:18
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 15:16:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-29 22:15:23
Artykuł był wyświetlony: 406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. W ramach projektu Powiat Turecki - Smart Geodezja.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 14:57:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piatkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 14:57:14
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 15:01:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-29 22:16:52
Artykuł był wyświetlony: 402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 14:40:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku  w zakresie:
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
 
                                                                                                              Starosta Turecki
                                                                                                            /-/ Mariusz Seńko
 
 
 
Poniżej
 
Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 14:40:19
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 14:41:38
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 14:41:38
Artykuł był wyświetlony: 524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa ulicy F. Stawickiego w Turku"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-23 08:28:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Karina Kozłowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Andrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-23 08:28:29
Wprowadził informację do BIP: Karina Kozłowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-23 08:29:18
Osoba, która zmieniła informację: Karina Kozłowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 08:29:18
Artykuł był wyświetlony: 888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 14:00:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 14:00:00
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 14:04:19
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-29 22:17:38
Artykuł był wyświetlony: 1001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 19 marca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 11:17:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Karina Kozłowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Andrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 11:17:25
Wprowadził informację do BIP: Karina Kozłowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 11:17:59
Osoba, która zmieniła informację: Karina Kozłowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 11:17:59
Artykuł był wyświetlony: 915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu