ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

1 kwietnia 2017 roku - Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Turku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 22:57:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Turku.
W sobotę 1 kwietnia br. urząd będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych od godziny 8.00 do 12.00.
W tym czasie nasi eksperci będą udzielać informacji i pomocy, a także pomogą wysłać zeznanie podatkowe przez internet lub przyjmą PIT w wersji papierowej.*
 
 
*materiał nadesłany przez Urząd Skarbowy w Turku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 22:57:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 22:57:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 23:05:23
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Smaszew 25 kwietnia 2017 godz. 10:00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 22:36:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-03-28 22:36:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-03-28 22:36:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 22:40:40
Artykuł był wyświetlony: 877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Wykonanie map z projektami podziałów działek (w ilości 6 egz.) położonych w obrębie Jabłonna Gmina Władysławów, których cześć powierzchni została zajęta pod drogę".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 22:31:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Turecki uprzejmie informuje, iż w dniu 27 marca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij) zostało zamieszczone ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie:
 
"Wykonanie map z projektami podziałów działek (w ilości 6 egz.) położonych w obrębie Jabłonna Gmina Władysławów, których cześć powierzchni została zajęta pod drogę".
 
Termin składania ofert upływa 2017-04-05 o godz. 15:00
 
Zapraszamy do składania ofert.
 
Pełna treśc ogłoszenia - kliknij.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 22:31:26
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 22:33:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 22:35:03
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Historyczne Zanieczyszczenie Powierzchni Ziemi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 22:01:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres:

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Kaliska 59
62 -7 00 Turek
lub na adres e-mailowy: .
 
Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
 
Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Jaskuła Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 22:01:31
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 22:01:41
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 08:26:57
Artykuł był wyświetlony: 1781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Tuliszków i Brudzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 13:52:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Marianna Walaszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 13:52:45
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 13:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:11:54
Artykuł był wyświetlony: 1132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 09:01:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 09:01:32
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 09:04:09
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:13:12
Artykuł był wyświetlony: 611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 13:25:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego
 
ogłasza
 
nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 13:25:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 13:40:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 22:47:43
Artykuł był wyświetlony: 576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 13:09:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO 
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 
ogłasza 
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2017 roku.
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 13:09:47
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 13:16:14
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 23:12:27
Artykuł był wyświetlony: 745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-02 10:25:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-02 10:25:11
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Kliś Data udostępnienia informacji: 2017-03-02 10:27:50
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 22:44:38
Artykuł był wyświetlony: 802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 08:03:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kubacki Data wprowadzenia do BIP 2017-02-21 08:03:27
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 08:05:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 22:12:57
Artykuł był wyświetlony: 1018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu