ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozpoczęcie prac nad programem współpracy z NGO na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 11:22:39

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy na 2018 rok.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
 
W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2018 rok. 
 
Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 25 lipca 2017r., na jeden z nw. sposobów:
1.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
2.    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu).
 
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: 

„Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2018”.
 
Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.
Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2018 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

      Starosta Turecki 
              /-/
       Mariusz Seńko
 
Załączniki:
1.    Formularz propozycji.
2.    „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2017”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 11:22:39
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 12:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2017-06-28 12:35:56
Artykuł był wyświetlony: 583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 10:13:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

więcej informacji - kliknij

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 10:13:44
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 10:19:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 09:45:27
Artykuł był wyświetlony: 699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej- Cichów 30 maja 2017 r. godz. 10:00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-23 08:06:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-23 08:06:18
Wprowadził informację do BIP: Agata Kowalska Data udostępnienia informacji: 2017-05-23 08:06:53
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 09:46:16
Artykuł był wyświetlony: 672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej- Kiszewy 29 maja 2017 r. godz. 10:00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-19 08:11:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 08:11:12
Wprowadził informację do BIP: Agata Kowalska Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 08:12:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 09:44:02
Artykuł był wyświetlony: 732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 10:28:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 10:28:32
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 10:32:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:09:45
Artykuł był wyświetlony: 785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Sprzedaży - położonych w m. Skęczniew gm. Dobra.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-02 13:57:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-02 13:57:21
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-05-02 14:01:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:10:06
Artykuł był wyświetlony: 736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. nr ewid. 568, położonej w m. Turek obręb "D".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 11:59:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Roksana Hybś Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 11:59:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 12:04:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:10:27
Artykuł był wyświetlony: 912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 13:30:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.
 
Wicestarosta
/-/ Dariusz Kałużny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 13:30:25
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 14:21:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:11:06
Artykuł był wyświetlony: 993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 13:46:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza
nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.
 
Wicestarosta
/-/ Dariusz Kałużny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 13:46:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 14:21:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:10:48
Artykuł był wyświetlony: 724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-04 11:05:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-04 11:05:26
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-04 11:09:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 10:11:23
Artykuł był wyświetlony: 985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu