ˆ

Przetargi

Drukuj informację Przetarg numer: GN.6840.2.17

Szczegóły informacji

Przetarg numer: GN.6840.2.17

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Tureckiego

Rodzaj: przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dotyczy: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Turek obręb „A”, oznaczonej nr ewid. 187/3 o pow. 3,3613 ha.

Ogłoszono dnia: 2017-07-25 00:00:00 przez Magdalena Grędkiewicz

Data przetargu

2017-10-06 00:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się dnia 6.10.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, w auli im. Solidarności i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Księga wieczysta

KN1T/00026236/0

Cena wywoławcza

5.000.000,00zł (słownie złotych: pięć milionów złotych ).

Wadium

250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

Opis

zgodnie z załącznikiem

Informacje dodatkowe

Nieruchomość, położona w m. Turek obręb „A”, oznaczona numerem ewidencyjnym 187/3, o pow. 3,3613 ha, zabudowana zespołem dworsko – parkowym, wpisana do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie nr A-461/202 z dnia 20.08.1991 r. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 5% .

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu