ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2017 OR.0025.159.2017, Uchwała nr 567/2017 Obowiązujący
2 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok OR.0025.158.2017, Uchwała nr 566/2017 Obowiązujący
3 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" OR.0025.157.2017, Uchwała nr 565/2017 Obowiązujący
4 2017-10-05 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego OR.0025.156.2017, Uchwała nr 564/2017 Obowiązujący
5 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub likwidację majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Turku OR.0025.155.2017, Uchwała nr 563/2017 Obowiązujący
6 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Miejsko Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WICHER" w Dobrej OR.0025.154.2017, Uchwała nr 562/2017 Obowiązujący
7 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia części nr 2, 4 i 7 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.153.2017, Uchwała nr 561/2017 Obowiązujący
8 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.152.2017, Uchwała nr 560/2017 Obowiązujący
9 2017-09-28 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2017 OR.0025.151.2017, Uchwała nr 559/2017 Obowiązujący
10 2017-09-28 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.150.2017, Uchwała nr 558/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU