Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-23 Zarządzenie Starosty W sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Turku OR.120.59.2018 Obowiązujący
2 2018-07-10 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatu tureckiego i kolskiego" i "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" oraz przyznania dodatku specjalnego. OR.120.58.2018 Obowiązujący
3 2018-07-10 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" i "Edukacja w powiecie tureckim oparta na innowacji" oraz przyznanie dodatku specjalnego. OR.120.57.2018 Obowiązujący
4 2018-07-09 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy. OR.120.56.2018 Obowiązujący
5 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. XLI/299/2018 Obowiązujący
6 2018-07-09 Uchwała Rady O zmianie uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. XLI/298/2018 Obowiązujący
7 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Tureckiego. XLI/297/2018 Obowiązujący
8 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie określania zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli. XLI/296/2018 Obowiązujący
9 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Turecki. XLI/295/2018 Obowiązujący
10 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Władysławów, darowizny nieruchomości położonej w Russocicach gm. Władysławów. XLI/294/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU