ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-24 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publiczne OR.0025.80.2018, Uchwała nr 719/2018 Obowiązujący
2 2018-05-24 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych OR.0025.79.2018, Uchwała nr 718/2018 Obowiązujący
3 2018-05-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie OR.0025.78.2018, Uchwała nr 717/2018 Obowiązujący
4 2018-05-24 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku OR.0025.77.2018, Uchwała nr 716/2018 Obowiązujący
5 2018-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich” cz. nr 1 OR.0025.76.2018, Uchwała nr 715/2018 Obowiązujący
6 2018-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” dla części nr 2 OR.0025.75.2018, Uchwała nr 714/2018 Obowiązujący
7 2018-05-15 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXIX/284/2018 Obowiązujący
8 2018-05-15 Uchwała Rady w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXXIX/283/2018 Obowiązujący
9 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.74.2018, Uchwała nr 713/2018 Obowiązujący
10 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”, dla części nr 4 OR.0025.73.2018, Uchwała nr 712/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU