ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-07-09 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy. OR.120.56.2018 Obowiązujący
82 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. XLI/299/2018 Obowiązujący
83 2018-07-09 Uchwała Rady O zmianie uchwały Nr XXXVI/270/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. XLI/298/2018 Obowiązujący
84 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Tureckiego. XLI/297/2018 Obowiązujący
85 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie określania zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli. XLI/296/2018 Obowiązujący
86 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Turecki. XLI/295/2018 Obowiązujący
87 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Władysławów, darowizny nieruchomości położonej w Russocicach gm. Władysławów. XLI/294/2018 Obowiązujący
88 2018-07-09 Uchwała Rady W sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. XLI/293/2018 Obowiązujący
89 2018-07-02 Zarządzenie Starosty Zmieniające Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Tureckiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym . OR.120.55.2018 Obowiązujący
90 2018-06-25 Zarządzenie Starosty W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego OR.120.54.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU