ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-08-29 Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Turecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLII/302/2018 Obowiązujący
72 2018-08-29 Uchwała Rady w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej XLII/301/2018 Obowiązujący
73 2018-08-29 Uchwała Rady w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego na lata 2018 -2021" XLII/300/2018 Obowiązujący
74 2018-08-27 Zarządzenie Starosty W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Warence, gm. Turek oraz położonej w Jeziorsku, gm. Przykona, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego. OR.120.63.2018 Obowiązujący
75 2018-07-23 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej OR.120.62.2018 Obowiązujący
76 2018-07-23 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej OR.120.61.2018 Obowiązujący
77 2018-07-23 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej OR.120.60.2018 Obowiązujący
78 2018-07-23 Zarządzenie Starosty W sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Turku OR.120.59.2018 Obowiązujący
79 2018-07-10 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatu tureckiego i kolskiego" i "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" oraz przyznania dodatku specjalnego. OR.120.58.2018 Obowiązujący
80 2018-07-10 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" i "Edukacja w powiecie tureckim oparta na innowacji" oraz przyznanie dodatku specjalnego. OR.120.57.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU