ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (dot. drogi powiatowej na odcinku od granicy Opatówek/Godzisze Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Godzisze Wielkie) OR.0025.132.2017, Uchwała nr 540/2017 Obowiązujący
72 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK72 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z przesuniętymi wlotami, z budową lewoskrętów od km 28+050 do km 28+250 wraz z budową sygnalizacji świetlnej" OR.0025.131.2017, Uchwała nr 539/2017 Obowiązujący
73 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego 477/2017 z dnia 27.04.2017r. dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. OR.0025.130.2017, Uchwała nr 538/2017 Obowiązujący
74 2017-08-28 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji do odbioru wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterownych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku OR.0025.128.2017, Uchwała nr 536/2017 Obowiązujący
75 2017-08-28 Uchwała Rady w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Starostę Tureckiego XXX/222/2017 Obowiązujący
76 2017-08-28 Uchwała Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej XXX/221/2017 Obowiązujący
77 2017-08-28 Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXX/220/2017 Obowiązujący
78 2017-08-28 Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/198/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.04.2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017r. XXX/219/2017 Obowiązujący
79 2017-08-28 Uchwała Rady w sprawie wyznaczenia do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przedstawiciela Powiatu Tureckiego XXX/218/2017 Obowiązujący
80 2017-08-21 Uchwała Zarządu wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.127.2017, Uchwała nr 535/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU