ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2016-12-15 Zarządzenie Starosty W sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa OR 120.96.2016 Obowiązujący
62 2017-08-29 Zarządzenie Starosty w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Turku, obręb "B" OR.120.58.2017 Obowiązujący
63 2017-08-16 Zarządzenie Starosty w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. Realizacji projektu pn. "Powiat Turecki – SMART GEODEZJA" OR.120.57.2017 Obowiązujący
64 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za I półrocze 2017 roku OR.0025.139.2017, Uchwała nr 547/2017 Obowiązujący
65 2017-08-30 Uchwała Zarządu zmiany uchwały Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.138. 2017, Uchwała nr 546/2017 Obowiązujący
66 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Turecki jest organem prowadzącym OR.0025.137.2017, Uchwała nr 545/2017 Obowiązujący
67 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych OR.0025.136.2017, Uchwała nr 544/2017 Obowiązujący
68 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku OR.0025.135.2017. Uchwała nr 543/2017 Obowiązujący
69 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów – Kowale Pańskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km 5+955 do km 8+300” OR.0025.134.2017, Uchwała nr 542/2017 Obowiązujący
70 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (dot. drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Chełmce do granicy gmin Opatówek/Godzisze Wielkie) OR.0025.133.2017, Uchwała nr 541/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU