ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-08-30 Zarządzenie Starosty W sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków OR.120.59.2017 Obowiązujący
52 2017-09-26 Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, położonej w m. Turku, w obrębie "B", oznaczonej nr ewid. 336/10 o pow. 0.0826 oraz ustalenia ceny jej sprzedaży OR.0025.148.2017, Uchwała nr 556/2017 Obowiązujący
53 2017-09-26 Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku OR.0025.147.2017, Uchwała nr 555/2017 Obowiązujący
54 2017-09-21 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz Projektu pn. "Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji" OR.0025.146.2017, Uchwała nr 554/2017 Obowiązujący
55 2017-09-21 Uchwała Zarządu w sprawie przyznania Stypendiów Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki OR.0025.145.2017, Uchwała nr 553/2017 Obowiązujący
56 2017-09-21 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.144.2017, Uchwała nr 552/2017 Obowiązujący
57 2017-09-21 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.143.2017, Uchwała nr 551/2017 Obowiązujący
58 2017-09-14 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.142.2017, Uchwała nr 550/2017 Obowiązujący
59 2017-09-08 Uchwała Zarządu w sprawie zgody na przystąpienie Powiatu Tureckiego do Programu upowszechniania płatności w administracji publicznej i zawarcie umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS OR.0025.141.2017, Uchwała nr 549/2017 Obowiązujący
60 2017-09-08 Uchwała Zarządu w sprawie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych OR.0025.140.2017, Uchwała nr 548/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU