ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-07-16 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Turek OR.0025.115.2018, Uchwała nr 755/2018 Obowiązujący
42 2018-09-12 Zarządzenie Starosty W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze OR.120.74.2018 Obowiązujący
43 2018-07-16 Uchwała Zarządu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 673/2018 z dnia 07.03.2018r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018r., zmienionej uchwałą Nr 740/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018r OR.0025.114.2018, Uchwała nr 754/2018 Obowiązujący
44 2018-07-13 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego (II) na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku” część nr 2 -Dostawa urządzeń multimedialnych na wyposażenie ZST w Turku, część nr 3 -Dostawa cyfrowego laboratorium fonetycznego na wyposażenie ZST w Turku OR.0025.113.2018, Uchwała nr 753/2018 Obowiązujący
45 2018-07-13 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” dla części nr 1 i 3 OR.0025.112.2018, Uchwała nr 752/2018 Obowiązujący
46 2018-07-13 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego (II) na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku” część nr 1- Dostawa komputerów na wyposażenie ZST w Turku OR.0025.111.2018, Uchwała nr 751/2018 Obowiązujący
47 2018-07-13 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty (dot. postępowania pn.: „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) - obręb Kolnica, gmina Brudzew”) OR.0025.110.2018, Uchwała nr 750/2018 Obowiązujący
48 2018-07-09 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2018 OR.0025.109.2018, Uchwała nr 749/2018 Obowiązujący
49 2018-07-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru Banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Tureckiego OR.0025.108.2018, Uchwała nr 748/2018 Obowiązujący
50 2018-07-09 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego OR.0025.107.2018, Uchwała nr 747/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU