ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowego do nauki jazdy kategorii B dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”) OR.0025.123.2018, Uchwała nr 763/2018 Obowiązujący
32 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa elektrycznego wózka widłowego na wyposażenie pracowni spedycji dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”) OR.0025.122.2018, Uchwała nr 762/2018 Obowiązujący
33 2018-09-12 Zarządzenie Starosty W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze OR.120.76.2018 Obowiązujący
34 2018-09-12 Zarządzenie Starosty W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze OR.120.75.2018 Obowiązujący
35 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa linii diagnostycznej stacji kontroli pojazdów do 3,5 t na wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.121.2018, Uchwała nr 761/2018 Obowiązujący
36 2018-07-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” dla części nr 2 OR.0025.120.2018, Uchwała nr 760/2018 Obowiązujący
37 2018-07-16 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni termotechniki i energetyki odnawialnej dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”) OR.0025.119.2018, Uchwała nr 759/2018 Obowiązujący
38 2018-07-16 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa automatycznej linii przemysłowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku”) OR.0025.118.2018, Uchwała nr 758/2018 Obowiązujący
39 2018-07-16 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (V)” oraz do realizacji tego projektu OR.0025.117.2018, Uchwała nr 757/2018 Obowiązujący
40 2018-07-16 Uchwała Zarządu w spawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku OR.0025.116.2018, Uchwała nr 756/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU