ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-05-24 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku OR.0025.77.2018, Uchwała nr 716/2018 Obowiązujący
32 2018-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich” cz. nr 1 OR.0025.76.2018, Uchwała nr 715/2018 Obowiązujący
33 2018-05-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” dla części nr 2 OR.0025.75.2018, Uchwała nr 714/2018 Obowiązujący
34 2018-05-15 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXIX/284/2018 Obowiązujący
35 2018-05-15 Uchwała Rady w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXXIX/283/2018 Obowiązujący
36 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej OR.0025.74.2018, Uchwała nr 713/2018 Obowiązujący
37 2018-05-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”, dla części nr 4 OR.0025.73.2018, Uchwała nr 712/2018 Obowiązujący
38 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2017 r. OR.0025.72.2018, Uchwała nr 711/2018 Obowiązujący
39 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+- Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych OR.0025.71.2018, Uchwała nr 710/2018 Obowiązujący
40 2018-05-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Natalii OR.0025.70.2018, Uchwała nr 709/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU