ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-04-30 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej OR.120.34.2018 Obowiązujący
22 2018-04-30 Zarządzenie Starosty W sprawie egzaminu dla osoby po przeprowadzonej służbie przygotowawczej OR.120.33.2018 Obowiązujący
23 2018-04-30 Zarządzenie Starosty W sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa OR.120.32.2018 Obowiązujący
24 2018-04-16 Zarządzenie Starosty W sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Turku. OR.120.31.2018 Obowiązujący
25 2018-04-26 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024 XXXVIII/282/2018 Obowiązujący
26 2018-04-26 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXVIII/281/2018 Obowiązujący
27 2018-04-26 Uchwała Rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXXVIII/280/2018 Obowiązujący
28 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2017 roku OR.0025.64.2018, Uchwała nr 703/2018 Obowiązujący
29 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego - wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”, dla części nr 1 i 3 OR.0025.63.2018, Uchwała nr 702/2018 Obowiązujący
30 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania pn. „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów: Grabieniec, Kawęczyn, Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki” OR.0025.62.2018, Uchwała nr 701/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU