ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu OR.0025.133.2018, Uchwała nr 773/2018 Obowiązujący
22 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku OR.0025.132.2018, Uchwała nr 772/2018 Obowiązujący
23 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku OR.0025.131.2018, Uchwała nr 771/2018 Obowiązujący
24 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej OR.0025.130.2018, Uchwała nr 770/2018 Obowiązujący
25 2018-08-03 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni technika żywienia dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”) OR.0025.129.2018, Uchwała nr 769/2018 Obowiązujący
26 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania składników majątku (dot. wyposażenia pracowni na rzecz ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich) OR.0025.128.2018, Uchwała nr 768/2018 Obowiązujący
27 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania składników majątku (dot. wyposażenia pracowni na rzecz ZSR CKP w Kaczkach Średnich oraz ZST w Turku) OR.0025.127.2018, Uchwała nr 767/2018 Obowiązujący
28 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OR.0025.126.2018, Uchwała nr 766/2018 Obowiązujący
29 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania interesów szkoły we wszelkich sprawach dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) OR.0025.125.2018, Uchwała nr 765/2018 Obowiązujący
30 2018-08-01 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w Russocicach gm. Władysławów, stanowiącej własność Powiatu Tureckiego na rzecz Gminy Władysławów OR.0025.124.2018, Uchwała nr 764/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU