ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-10-13 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) OR.0025.163.2017, Uchwała nr 571/2017 Obowiązujący
22 2017-10-13 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.162.2017, Uchwała nr 570/2017 Obowiązujący
23 2017-10-13 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.161.2017, Uchwała nr 569/2017 Obowiązujący
24 2017-10-13 Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.160.2017, Uchwała nr 568/2017 Obowiązujący
25 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2017 OR.0025.159.2017, Uchwała nr 567/2017 Obowiązujący
26 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok OR.0025.158.2017, Uchwała nr 566/2017 Obowiązujący
27 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" OR.0025.157.2017, Uchwała nr 565/2017 Obowiązujący
28 2017-10-05 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego OR.0025.156.2017, Uchwała nr 564/2017 Obowiązujący
29 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub likwidację majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Turku OR.0025.155.2017, Uchwała nr 563/2017 Obowiązujący
30 2017-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Miejsko Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WICHER" w Dobrej OR.0025.154.2017, Uchwała nr 562/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU