ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Turecki jest organem prowadzącym OR.0025.143.2018, Uchwała nr 783/2018 Obowiązujący
12 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Turecki jest organem prowadzącym OR.0025.142.2018, Uchwała nr 782/2018 Obowiązujący
13 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku OR.0025.141.2018, Uchwała nr 781/2018 Obowiązujący
14 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 OR.0025.140.2018, Uchwała nr 780/2018 Obowiązujący
15 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków” OR.0025.139.2018, Uchwała nr 779/2018 Obowiązujący
16 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na wyposażenie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku”) OR.0025.138.2018, Uchwała nr 778/2018 Obowiązujący
17 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.137.2018, Uchwała nr 777/2018 Obowiązujący
18 2018-08-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zadania pn. „Dostawa urządzeń spawalniczych na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.136.2018, Uchwała nr 776/2018 Obowiązujący
19 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Rozbudowa systemu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Turku oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracja z ePUAP”, OR.0025.135.2018, Uchwała nr 775/2018 Obowiązujący
20 2018-08-10 Uchwała Zarządu w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku OR.0025.134.2018, Uchwała nr 774/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU