ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Tuliszków prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2017/2018 XXXII/237/2017 Obowiązujący
12 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2017/2018 XXXII/236/2017 Obowiązujący
13 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tureckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXII/235/2017 Obowiązujący
14 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” XXXII/234/2017 Obowiązujący
15 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, na czas nieoznaczony, na wynajęcie nieruchomości położonej w m. Skęczniew gm. Dobra, ozn. nr ewid. 438/64, zabudowanej garażem oraz na odstąpienie od przetargoego trybu zawarcia tej umowy XXXII/233/2017 Obowiązujący
16 2017-10-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.168.2017, Uchwała nr 576/2017 Obowiązujący
17 2017-10-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.167.2017, Uchwała nr 575/2017 Obowiązujący
18 2017-10-19 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego" OR.0025.166.2017, Uchwała nr 574/2017 Obowiązujący
19 2017-10-19 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.165.2017, Uchwała nr 573/2017 Obowiązujący
20 2017-10-19 Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.164.2017, Uchwała nr 572/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU