ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1121 2016-12-15 Zarządzenie Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turku OR.120.97.2016 Obowiązujący
1122 2016-11-22 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu dziecka, dla maksymalnie 8 dzieci, w latach 2017-2021 OR.0025.174.2016, Uchwała nr 376/2016 Obowiązujący
1123 2016-11-22 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna na 30 miejsc- z siedzibą Nowy Świat 10, 62-740 Tuliszków, druga na 14 miejsc- z siedzibą Kaczki Średnie 62H, 62-700 Turek, w latach 2017-2019 OR.0025.173.2016, Uchwała nr 375/2016 Obowiązujący
1124 2016-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 1, 2, 3 i 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku cz. III" OR.0025.172.2016, Uchwała nr 374/2016 Obowiązujący
1125 2016-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024 OR.0025.171.2016, Uchwała nr 373/2016 Obowiązujący
1126 2016-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok OR.0025.170.2016, Uchwała nr 372/2016 Obowiązujący
1127 2016-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku OR.0025.169.2016, Uchwała nr 371/2016 Obowiązujący
1128 2016-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego OR.0025.168.2016, Uchwała nr 370/2016 Obowiązujący
1129 2016-11-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie OR.0025.167.2016, Uchwała nr 369/2016 Obowiązujący
1130 2016-11-09 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej OR.0025.166.2016, Uchwała nr 368/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU