ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1121 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z tym programem OR.0025.49.2016, Uchwała nr 251/2016 Obowiązujący
1122 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II OR.0025.48.2016, Uchwała nr 250/2016 Obowiązujący
1123 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad realizacją zadań publicznych powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OR.0025.47.2016, Uchwała nr 249/2016 Obowiązujący
1124 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w roku 2016 OR.0025.46.2016, Uchwała nr 248/2016 Obowiązujący
1125 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 r. OR.0025.45.2016, Uchwała nr 247/2016 Zmieniony
1126 2016-03-18 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2016 OR.0025.44.2016, Uchwała nr 246/2016 Obowiązujący
1127 2016-03-09 Uchwała Zarządu w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert OR.0025.43.2016, Uchwała nr 245/2016 Obowiązujący
1128 2016-03-09 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2016 roku OR.0025.42.2016, Uchwała nr 244/2016 Obowiązujący
1129 2016-03-09 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2016 roku OR.0025.41.2016, Uchwała nr 243/2016 Obowiązujący
1130 2016-03-09 Uchwała Zarządu w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w gminie Tuliszków OR.0025.40.2016, Uchwała nr 242/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU