Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-04-26 Uchwała Rady zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok XXXVIII/281/2018 Obowiązujący
82 2018-04-26 Uchwała Rady w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania XXXVIII/280/2018 Obowiązujący
83 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2017 roku OR.0025.64.2018, Uchwała nr 703/2018 Obowiązujący
84 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych do kształcenia ogólnego - wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”, dla części nr 1 i 3 OR.0025.63.2018, Uchwała nr 702/2018 Obowiązujący
85 2018-04-25 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania pn. „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów: Grabieniec, Kawęczyn, Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki” OR.0025.62.2018, Uchwała nr 701/2018 Obowiązujący
86 2018-04-16 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatu tureckiego i kolskiego" i " kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" oraz przyznanie dodatku specjalnego. OR.120.30.2018 Obowiązujący
87 2018-04-16 Zarządzenie Starosty W sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds. realizacji Projektów "Innowacje i kreatywne kształcenie młodzieży w Powiecie Tureckim " i "Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji " oraz przyznanie dodatku specjalnego. OR.120.29.2018 Obowiązujący
88 2018-04-19 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Turku do składania oświadczeń woli związanych z budową sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku OR.0025.61.2018, Uchwała nr 700/2018 Obowiązujący
89 2018-04-19 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) dla obrębów: Grabieniec, Kawęczyn, Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Żuki” OR.0025.60.2018, Uchwała nr 699/2018 Obowiązujący
90 2018-04-19 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZST w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Średnich” OR.0025.59.2018, Uchwała nr 698/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu