ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Kaczkach Średnich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich XXXI/229/2017 Obowiązujący
72 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kaczkach Średnich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich XXXI/228/2017 Obowiązujący
73 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Turku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku XXXI/227/2017 Obowiązujący
74 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Turku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku XXXI/226/2017 Obowiązujący
75 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku XXXI/225/2017 Obowiązujący
76 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Turku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku XXXI/224/2017 Obowiązujący
77 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku XXXI/223/2017 Obowiązujący
78 2017-09-28 Zarządzenie Starosty Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2017 z dn. 24.03.2017r. w spr. wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds realizacji Projektów "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonowania powiatów tureckiego i kaliskiego" i "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kaliskiego" oraz przyznania dodatku specjalnego. OR.120.64.2017 Obowiązujący
79 2017-09-27 Zarządzenie Starosty W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odłatnej służebności przesyłu dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej położonej w m. Olszówka gm. Przykona, woj. wielkopolskie , oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/5 o pow. 0,0300 ha, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa OR.120.63.2017 Obowiązujący
80 2017-09-18 Zarządzenie Starosty W spr. przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i organizacji Dożynek Powiatowych w 2017r. OR.120.62.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu