ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-07-09 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z tym programem OR.0025.107.2018, Uchwała nr 746/2018 Obowiązujący
52 2018-07-09 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa optycznego skanera pomiarowego 3D na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku” OR.0025.106.2018, Uchwała nr 745/2018 Obowiązujący
53 2018-07-09 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego (dot. zadania pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni mechatronicznej dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku”) OR.0025.105.2018, Uchwała nr 744/2018 Obowiązujący
54 2018-06-29 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej (celem wyboru Agenta Emisji) OR.0025.104.2018, Uchwała nr 743/2018 Obowiązujący
55 2018-06-29 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych im. Kornela Makuszyńskiego w Turku OR.0025.103.2018, Uchwała nr 742/2018 Obowiązujący
56 2018-06-29 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa optycznego skanera pomiarowego 3D na wyposażenie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku” OR.0025.102.2018, Uchwała nr 741/2018 Obowiązujący
57 2018-06-29 Uchwała Zarządu o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego nr 673/2018 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 2018 r., OR.0025.101.2018, Uchwała nr 740/2018 Obowiązujący
58 2018-09-10 Zarządzenie Starosty W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Piętno, gm. Tuliszków OR.120.73.2018 Obowiązujący
59 2018-09-06 Zarządzenie Starosty W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa OR.120.72.2018 Obowiązujący
60 2018-09-06 Zarządzenie Starosty W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa OR.120.71.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu