ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-10-13 Zarządzenie Starosty W sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego. OR.120.71.2017 Obowiązujący
52 2017-10-10 Zarządzenie Starosty W sprawie organizacji wewnętrznej Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Turku OR.120.70.2017 Obowiązujący
53 2017-10-02 Zarządzenie Starosty Zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2011 Starosty Tureckiego z dn. 30.06.2011r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i instrukcji, stosowanych w Starostwie Powiatowym w Turku. OR.120.69.2017 Obowiązujący
54 2017-10-02 Zarządzenie Starosty W sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru. OR.120.67.2017 Obowiązujący
55 2017-09-28 Zarządzenie Starosty Uchylające zarz sprawie ewidencji wydatków strukturalnych OR.120.66.2017 Obowiązujący
56 2017-09-28 Zarządzenie Starosty W sprawie wprowadzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Turku". OR.120.65.2017 Obowiązujący
57 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie Ogólne- projekty konkursowe oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru partnera OR.0025.197.2017, Uchwała nr 604/2017 Obowiązujący
58 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia części należności pieniężnych przypadających Powiatowi Tureckiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku oraz odroczenie terminu spłaty części należności z tytułu udzielonej pożyczki na podstawie umowy Nr 1/P/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wraz ze zm. OR.0025.195.2017, Uchwała nr 602/2017 Obowiązujący
59 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.193.2017, Uchwała nr 600/2017 Obowiązujący
60 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.192.2017, Uchwała nr 599/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu