ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXXII/239/2017 Obowiązujący
42 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie przystąpienia Powiatu Tureckiego do „Turkowskiego Klastra Energii” XXXII/238/2017 Obowiązujący
43 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Tuliszków prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2017/2018 XXXII/237/2017 Obowiązujący
44 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2017/2018 XXXII/236/2017 Obowiązujący
45 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tureckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXXII/235/2017 Obowiązujący
46 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” XXXII/234/2017 Obowiązujący
47 2017-10-26 Uchwała Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, na czas nieoznaczony, na wynajęcie nieruchomości położonej w m. Skęczniew gm. Dobra, ozn. nr ewid. 438/64, zabudowanej garażem oraz na odstąpienie od przetargoego trybu zawarcia tej umowy XXXII/233/2017 Obowiązujący
48 2017-10-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.169.2017, Uchwała nr 576/2017 Obowiązujący
49 2017-10-23 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty OR.0025.168.2017, Uchwała nr 575/2017 Obowiązujący
50 2017-10-19 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego" OR.0025.167.2017, Uchwała nr 574/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu