ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-08-30 Uchwała Zarządu zmiany uchwały Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.138. 2017, Uchwała nr 546/2017 Obowiązujący
42 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Turecki jest organem prowadzącym OR.0025.137.2017, Uchwała nr 545/2017 Obowiązujący
43 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych OR.0025.136.2017, Uchwała nr 544/2017 Obowiązujący
44 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku OR.0025.135.2017. Uchwała nr 543/2017 Obowiązujący
45 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów – Kowale Pańskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km 5+955 do km 8+300” OR.0025.134.2017, Uchwała nr 542/2017 Obowiązujący
46 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (dot. drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Chełmce do granicy gmin Opatówek/Godzisze Wielkie) OR.0025.133.2017, Uchwała nr 541/2017 Obowiązujący
47 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (dot. drogi powiatowej na odcinku od granicy Opatówek/Godzisze Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Godzisze Wielkie) OR.0025.132.2017, Uchwała nr 540/2017 Obowiązujący
48 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK72 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z przesuniętymi wlotami, z budową lewoskrętów od km 28+050 do km 28+250 wraz z budową sygnalizacji świetlnej" OR.0025.131.2017, Uchwała nr 539/2017 Obowiązujący
49 2017-08-30 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego 477/2017 z dnia 27.04.2017r. dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. OR.0025.130.2017, Uchwała nr 538/2017 Obowiązujący
50 2017-08-28 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji do odbioru wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterownych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku OR.0025.128.2017, Uchwała nr 536/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu