ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-09-28 Uchwała Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku XXXI/223/2017 Obowiązujący
22 2017-09-28 Zarządzenie Starosty Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2017 z dn. 24.03.2017r. w spr. wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Turku do prac w Zespole ds realizacji Projektów "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonowania powiatów tureckiego i kaliskiego" i "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kaliskiego" oraz przyznania dodatku specjalnego. OR.120.64.2017 Obowiązujący
23 2017-09-27 Zarządzenie Starosty W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odłatnej służebności przesyłu dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej położonej w m. Olszówka gm. Przykona, woj. wielkopolskie , oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/5 o pow. 0,0300 ha, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa OR.120.63.2017 Obowiązujący
24 2017-09-18 Zarządzenie Starosty W spr. przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i organizacji Dożynek Powiatowych w 2017r. OR.120.62.2017 Obowiązujący
25 2017-09-08 Zarządzenie Starosty W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze OR.120.61.2017 Obowiązujący
26 2017-08-30 Zarządzenie Starosty W sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku OR.120.60.2017 Obowiązujący
27 2017-08-30 Zarządzenie Starosty W sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków OR.120.59.2017 Obowiązujący
28 2017-09-26 Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, położonej w m. Turku, w obrębie "B", oznaczonej nr ewid. 336/10 o pow. 0.0826 oraz ustalenia ceny jej sprzedaży OR.0025.148.2017, Uchwała nr 556/2017 Obowiązujący
29 2017-09-26 Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku OR.0025.147.2017, Uchwała nr 555/2017 Obowiązujący
30 2017-09-21 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" oraz Projektu pn. "Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji" OR.0025.146.2017, Uchwała nr 554/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu