ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia części należności pieniężnych przypadających Powiatowi Tureckiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku oraz odroczenie terminu spłaty części należności z tytułu udzielonej pożyczki na podstawie umowy Nr 1/P/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wraz ze zm. OR.0025.195.2017, Uchwała nr 602/2017 Obowiązujący
122 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.193.2017, Uchwała nr 600/2017 Obowiązujący
123 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.192.2017, Uchwała nr 599/2017 Obowiązujący
124 2017-11-17 Uchwała Zarządu w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.191.2017, Uchwała nr 598/2017 Obowiązujący
125 2017-11-15 Uchwała Rady w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024 OR.0025.190.2017, Uchwała nr 597/2017 Obowiązujący
126 2017-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie sporządzenia projektu budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok OR.0025.189.2017, Uchwała nr 596/2017 Obowiązujący
127 2017-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku OR.0025.188.2017, Uchwała nr 595/2017 Obowiązujący
128 2017-11-15 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w szkole niepublicznej OR.0025.187.2017, Uchwała nr 594/2017 Obowiązujący
129 2017-11-07 Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tureckiego, położonej w Skęczniew gm. Dobra oraz ustalenia wysokości jej czynszu OR.0025.186.2017, Uchwała nr 593/2017 Obowiązujący
130 2017-11-02 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok OR.0025.184.2017, Uchwała nr 591/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu