ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
111 2017-07-12 Uchwała Zarządu w sprawie unieważnienia części nr 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku OR.0025.2017, Uchwała nr 521/2017 Obowiązujący
112 2017-07-12 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa wyposażenia pracowni maszyn skrawających sterowanych numerycznie (CNC) dla Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku" OR.0025.112.2017, Uchwała nr 520/2017 Obowiązujący
113 2017-07-05 Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych OR.0025.111.2017, Uchwała nr 519/2017 Obowiązujący
114 2017-07-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Turku OR.0025.110.2017, Uchwała nr 518/2017 Obowiązujący
115 2017-07-05 Uchwała Zarządu w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku OR.0025.109.2017, Uchwała nr 517/2017 Obowiązujący
116 2017-07-05 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego OR.0025.108.2017, Uchwała nr 516/2017 Obowiązujący
117 2017-07-05 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku Pani Jolancie Baran do składania oświadczeń woli związanych z procedurą zamówień publicznych dotyczącą zakupu wewnętrznej platformy pionowej windy osobowej OR.0025.107.2017, Uchwała nr 515/2017 Obowiązujący
118 2017-06-29 Uchwała Zarządu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku "E" Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" OR.0025.106.2017, Uchwała nr 514/2017 Obowiązujący
119 2017-06-29 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2017 OR.0025.105.2017, Uchwała nr 513/2017 Obowiązujący
120 2017-06-28 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu podjęcia decyzji dotyczącej wyłonienia i nagrodzenia pracy laureata konkursu na logo projektu pod hasłem "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" OR.0025.104.2017, Uchwała nr 512/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu