ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1171 2016-10-10 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad realizacją zadań publicznych powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OR.0025.151.2016, Uchwała nr 353/2016 Obowiązujący
1172 2016-10-10 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi OR.0025.150.2016, Uchwała nr 352/2016 Obowiązujący
1173 2016-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok OR.0025.149.2016, Uchwała nr 351/2016 Obowiązujący
1174 2016-10-05 Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku" OR.0025.148.2016, Uchwała nr 350/2016 Obowiązujący
1175 2016-09-30 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2016 OR.0025.147.2016, Uchwała nr 349/2016 Obowiązujący
1176 2016-09-30 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok OR.0025.146.2016, Uchwała nr 348/2016 Obowiązujący
1177 2016-09-27 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" OR.0025.145.2016, Uchwała nr 347/2016 Obowiązujący
1178 2016-09-22 Uchwała Zarządu w sprawie przyznania Stypendiów Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki OR.0025.144.2016, Uchwała nr 346/2016 Obowiązujący
1179 2016-09-22 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku OR.0025.143.2016, Uchwała nr 345/2016 Obowiązujący
1180 2016-09-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.142.2016, Uchwała nr 344/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu