ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1121 2016-09-30 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2016 OR.0025.147.2016, Uchwała nr 349/2016 Obowiązujący
1122 2016-09-30 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok OR.0025.146.2016, Uchwała nr 348/2016 Obowiązujący
1123 2016-09-27 Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" OR.0025.145.2016, Uchwała nr 347/2016 Obowiązujący
1124 2016-09-22 Uchwała Zarządu w sprawie przyznania Stypendiów Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki OR.0025.144.2016, Uchwała nr 346/2016 Obowiązujący
1125 2016-09-22 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku OR.0025.143.2016, Uchwała nr 345/2016 Obowiązujący
1126 2016-09-22 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.0025.142.2016, Uchwała nr 344/2016 Obowiązujący
1127 2016-09-16 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów OR.0025.141.2016, Uchwała nr 343/2016 Obowiązujący
1128 2016-09-16 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 145/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego OR.0025.140.2016, Uchwała nr 342/2016 Obowiązujący
1129 2016-09-16 Uchwała Zarządu w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie drewna Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszczynie OR.0025.139.2016, Uchwała nr 341/2016 Obowiązujący
1130 2016-09-16 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 247/2016 z dnia 24.03.2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016r. OR.0025.138.2016, Uchwała nr 340/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu