ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1121 2015-03-04 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Tureckiego przed sądem administracyjnym 34/2015 Obowiązujący
1122 2015-02-19 Uchwała Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Tureckiemu ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań 33a/2015 Obowiązujący
1123 2015-02-19 Uchwała Zarządu w wprawie przekazania jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz o planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na rok 2015 33/2015 Obowiązujący
1124 2015-02-18 Uchwała Zarządu przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tureckiego 32/2015 Obowiązujący
1125 2015-02-18 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 31/2015 Obowiązujący
1126 2015-02-18 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14.01.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - na zorganizowanie i przeprowadzenie ofert doskonalenia dla nauczycieli w ramach projektu ,,Powiat Turecki stawia na edukację” 30/2015 Obowiązujący
1127 2015-02-11 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia p. o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania Powiatu Tureckiego w zakresie odpowiednim do złożenia wniosku w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” oraz składania oświadczeń woli związanych z jego realizacją 29/2015 Obowiązujący
1128 2015-02-11 Uchwała Zarządu w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2015 roku 28/2015 Obowiązujący
1129 2015-02-11 Uchwała Zarządu w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2015 roku 27/2015 Obowiązujący
1130 2015-02-11 Uchwała Zarządu współorganizowania przez Powiat Turecki imprez o charakterze edukacyjnym i oświatowym w 2015 roku 26/2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu