ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1111 2016-03-30 Uchwała Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2015 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Tureckiego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku OR.0025.59.2016, Uchwała nr 261/2016 Obowiązujący
1112 2016-03-30 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2016 roku OR.0025.58.2016, Uchwała nr 260/2016 Obowiązujący
1113 2016-03-30 Uchwała Zarządu w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku OR.0025.57.2016, Uchwała nr 259/2016 Zmieniony
1114 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego OR.0025.56.2016, Uchwała nr 258/2016 Obowiązujący
1115 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2016" OR.0025.55.2016, Uchwała nr 257/2016 Obowiązujący
1116 2016-03-24 Uchwała Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i ustalania wartości szacunkowej OR.0025.54.2016, Uchwała nr 256/2016 Obowiązujący
1117 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego roku 2016" OR.0025.53.2016, Uchwała nr 255/2016 Obowiązujący
1118 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do reprezentowania Powiatu Tureckiego w zakresie odpowiednim do złożenia wniosku w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" oraz składania oświadczeń woli związanych z jego realizacją OR.0025.52.2016, Uchwała nr 254/2016 Obowiązujący
1119 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w 2015 roku OR.0025.51.2016, Uchwała nr 253/2016 Obowiązujący
1120 2016-03-24 Uchwała Zarządu w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn OR.0025.50.2016, Uchwała nr 252/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu