ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1101 2014-12-04 Uchwała Zarządu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 1/2014 Obowiązujący
1102 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego XXII/172/2016 Obowiązujący
1103 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXII/171/2016 Obowiązujący
1104 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024 XXII/170/2016 Obowiązujący
1105 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok XXII/169/2016 Obowiązujący
1106 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXII/168/2016 Obowiązujący
1107 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXII/167/2016 Obowiązujący
1108 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tureckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXII/166/2016 Nieobowiązujący
1109 2016-11-09 Zarządzenie Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie przepisów art 130a ustawy prawo o ruchu drogowym OR.120.86.2016 Obowiązujący
1110 2016-12-29 Zarządzenie Starosty w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji do spraw likwidacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Tureckiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz likwidacji tych pojazdów OR.120.102.2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu