ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1091 2014-12-15 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego nr 40/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i ustalania wartości szacunkowej 10a/2014 Obowiązujący
1092 2014-12-15 Uchwała Zarządu w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku 10/2014 Obowiązujący
1093 2014-12-15 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ulicą P.O.W. a ulicą gen. Smorawińskiego w Turku” 9/2014 Obowiązujący
1094 2014-12-15 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 716/2014 z dnia 16.04.2014r. zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 733/2014 z dnia 29.05.2014r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego nr 749/2014 z dnia 25.06.2014r. i uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego nr 824/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2014r. 8/2014 Obowiązujący
1095 2014-12-10 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Turku upoważnienia do złożenia wniosku i do realizacji programu „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych realizowanego w 2015 r. oraz do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z tym programem w imieniu Powiatu Tureckiego 7/2014 Obowiązujący
1096 2014-12-10 Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, ul. Poduchowne 1 na 2015 rok 6/2014 Obowiązujący
1097 2014-12-10 Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 5/2014 Obowiązujący
1098 2014-12-04 Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 4/2014 Obowiązujący
1099 2014-12-04 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla p. o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 3/2014 Obowiązujący
1100 2014-12-04 Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 2/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu