ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1051 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok XXII/169/2016 Obowiązujący
1052 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXII/168/2016 Obowiązujący
1053 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tureckiego na 2017 rok XXII/167/2016 Obowiązujący
1054 2016-12-28 Uchwała Rady w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tureckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XXII/166/2016 Nieobowiązujący
1055 2016-11-09 Zarządzenie Starosty zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie przepisów art 130a ustawy prawo o ruchu drogowym OR.120.86.2016 Obowiązujący
1056 2016-12-29 Zarządzenie Starosty w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji do spraw likwidacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Tureckiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu oraz likwidacji tych pojazdów OR.120.102.2016 Obowiązujący
1057 2016-12-29 Zarządzenie Starosty w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Turku OR.120.101.2016 Obowiązujący
1058 2016-12-28 Zarządzenie Starosty w sprawie Komisji do spraw analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Tureckiego OR.120.100.2016 Obowiązujący
1059 2016-12-28 Zarządzenie Starosty w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego OR.120.99.2016 Obowiązujący
1060 2016-12-22 Zarządzenie Starosty w sprawie powołania komisji odbiorowej OR.120.98.2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu