ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 20:11:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 
Ogłoszenie w załaczeniu.
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62 – 700 Turek z dopiskiem na kopercie:
 
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Turku”.
 
Na kopercie należy podać adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 
Regulamin konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową, dostępny jest na stronie internetowej  www.szpital.turek.pl.
 
Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Turku dostępne są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ w Turku, ul. Poduchowne 1. 62-700 Turek, tel. 63280 56 00 i można się z nimi zapoznać w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur określa się na 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o Regulamin konkursu i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2012, poz. 182).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Sylwestrzak Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Gibaszek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 20:11:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 20:14:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 20:44:22
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dotyczący postępowań administracyjnych w sprawach gospodarki wodnej prowadzonych od dnia 1 stycznia 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 13:19:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Według nowych przepisów, organami właściwymi w sprawach zgód wodnoprawnych, tj. pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych i ocen wodnoprawnych są: dyrektor zarządu zlewni oraz kierownik nadzoru wodnego.
 
Dla powiatu tureckiego właściwymi w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia są:
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, tel. 62/2720184;
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43/8263600;
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 602609412    ( numer tymczasowy).
 
Szczegółowe informacje w załaczeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 13:19:22
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:10:03
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 08:50:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 08:50:56
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 08:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:17:45
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zatwierdzeniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla gminy Dobra

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 10:06:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Chojecka Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Błaszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 10:06:15
Wprowadził informację do BIP: Agata Kowalska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 10:08:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:11:15
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach : Grabków, Turek, Skarbki i Mariantów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 09:54:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Pawlak Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 09:54:55
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 09:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:16:09
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wiele banków. Jeden numer do zastrzegania kart. (+48) 828 828 828

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 11:04:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

System Zastrzegania Kart czynny jest przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu
z kraju: 828 828 828
z zagranicy: +48 828 828 828
 
Wszelkie informacje w tym Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie: http://zastrzegam.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 11:04:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 11:04:59
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 11:31:29
Artykuł był wyświetlony: 608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Przykona gm. Przykona i w obrębie Russocice gm. Władysławów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 14:32:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Pawlak Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 14:32:29
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 14:34:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:09:57
Artykuł był wyświetlony: 658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje programu współpracy na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-05 09:48:54

Konsultacje programu współpracy na 2018 rok

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.
 
I. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
II. Termin konsultacji: od 05.10.2017 r. do 12.10.2017 r. do godz. 14 00.
III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty elektronicznej: .
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju i Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

 
Starosta Turecki
           /-/    
 Mariusz Seńko 
 
W załączeniu: 
1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 09:48:54
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 13:41:34
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:22:54
Artykuł był wyświetlony: 183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu