ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 10:06:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą nr 697/2018 z dnia 16.04.2018 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku  w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
 
                                                                                                              Starosta Turecki
                                                                                                            /-/ Mariusz Seńko
 
 
 
Poniżej
 
Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 10:06:21
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 11:24:28
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 14:35:18
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dz. nr ewid. 7/2 obręb Kamionka, gm. Władysławów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 15:17:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 15:14:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 15:17:21
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 15:20:42
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 15:21:51
Artykuł był wyświetlony: 1002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 11:19:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
 
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 11:19:59
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 11:50:58
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 11:52:12
Artykuł był wyświetlony: 601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 11:00:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
 
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.
 
 
 
 
 
Starosta Turecki
/-/ Mariusz Seńko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 11:00:09
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 11:51:03
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 11:51:59
Artykuł był wyświetlony: 788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. nr ewid. 760, m. Turek, obręb B

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-20 15:04:32

Załączniki

  • Ogłoszenie (PDF, 543 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-02-20 15:08:06 | Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 15:03:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ozn. nr ewid 760, m. Turek obręb B

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka_Przech Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 14:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 15:04:32
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 15:08:25
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 15:08:25
Artykuł był wyświetlony: 721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznacz. w ewid. gruntów nr 50, 269 m. Turek "A"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 14:38:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka - Przech Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 14:38:57
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 14:40:21
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 14:40:21
Artykuł był wyświetlony: 613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-29 15:11:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka - Przech Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 15:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 15:11:07
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 08:35:54
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 12:58:53
Artykuł był wyświetlony: 791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 08:50:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Grędkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 08:50:56
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 08:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:17:45
Artykuł był wyświetlony: 904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach : Grabków, Turek, Skarbki i Mariantów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 09:54:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Pawlak Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Radka Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 09:54:55
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 09:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:16:09
Artykuł był wyświetlony: 865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z wyboru partnera w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 09:36:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 09:36:18
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 09:38:51
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 08:11:51
Artykuł był wyświetlony: 498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu