Ogłoszenia różne - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Ogłoszenia różne Starostwa Powiatowego w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

„Zakup i dostawa papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Turku”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-30 15:03:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Turecki uprzejmie informuje, iż w dniu 30 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie:
 
 
Termin składania ofert upływa 2018-08-06 12:00:00
 
Zapraszamy do składania ofert.
 
Pełna treśc ogłoszenia - kliknij.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-30 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 15:03:15
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 15:04:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:06:09
Artykuł był wyświetlony: 136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic - RADYCZYNY.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-10 10:18:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 10:18:02
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 10:23:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:11:05
Artykuł był wyświetlony: 427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie prac nad programem współpracy z NGO na 2019 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 10:47:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy na 2019 rok
 
 
Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 
W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2019 rok.
 
Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 9 lipca 2018r., na jeden z nw. sposobów:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:    
2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu).
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: 
„Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2019”.
 
Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.
Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2019 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.
 
  Starosta Turecki 
            /-/
   Mariusz Seńko
 
 
Załączniki:
1. Formularz propozycji.
2. „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 10:47:57
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 11:00:55
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 13:41:48
Artykuł był wyświetlony: 413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pisemny przetarg na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Tureckiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 14:21:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiat Turecki
Działając na podstawie § 6 Uchwały nr  XXXIX/283/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 15 maja 2018 r., w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), zaprasza do składania ofert w:
 
PISEMNYM PRZETARGU
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU TURECKIEGO
 
Organizator:
Powiat Turecki reprezentowany przez  ZARZĄD POWIATU
 
Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek
 
Przedmiot przetargu:
Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji Powiatu Tureckiego na łączną kwotę 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych).
 
Miejsce przetargu
Oferty należy składać na niżej podany adres:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek
 
Czas przetargu
Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 12.15.
 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
Doradca Emitenta – ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. - Michał Schab – Prezes Zarządu - koordynacja przetargu, wyjaśnienia warunków przetargu; (kontakt: tel. 604 141 078, e-mail: ),
Ze strony Emitenta - Teresa Borkowska - Skarbnik Powiatu Tureckiego (kontakt: tel.(63) 22 23 230, e-mail:​ ).
 
Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją warunków przetargu
w załączeniu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
W związku z prośbą jednego z oferentów termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 2 lipca 2018 roku, z związku z czym;
1. Oferty należy składać do dnia 2 lipca 2018 roku do godz.12,00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się 2 lipca 2018 roku do godz.12,15.

Uchwała Zarządu Powiatu Tureckiego w sprawie wyboru Banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Tureckiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 14:21:32
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 14:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:09:37
Artykuł był wyświetlony: 840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 218, położonej w obrębie A m. Turek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 14:58:29

Załączniki

  • Ogłoszenie Starosty Tureckiego (PDF, 536 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-24 15:00:15 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 14:58:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 218, położonej w obrębie A m. Turek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 14:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sochacka-Przech Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 14:58:29
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 15:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 15:01:31
Artykuł był wyświetlony: 766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Starosty Tureckiego, dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 41, obręb Bierzmo gm. Brudzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 14:59:00

Załączniki

  • Ogłoszenie Starosty Tureckiego (PDF, 550.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-22 15:01:39 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:59:00 | Ogłoszenie Starosty Tureckiego, dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 41, obręb Bierzmo gm. Brudzew

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sochacka-Przech Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sochacka-Przech Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 14:59:00
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Grędkiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 15:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Grędkiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 15:07:01
Artykuł był wyświetlony: 753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 09:54:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Matusiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Suszek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 09:54:32
Wprowadził informację do BIP: Joanna Matusiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 10:01:32
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Matusiak Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 10:01:32
Artykuł był wyświetlony: 517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-29 22:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

https://www.umww.pl/uchwaly-antysmogowe-dla-wielkopolski
 
Radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwały, które zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
 
Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
a. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
b. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.
 
Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: UMWW w Poznaniu Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-29 22:21:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-04-29 22:21:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:23:03
Artykuł był wyświetlony: 1143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 384, 385 obręb Krwony gm. Brudzew.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 15:09:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piątkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 15:09:18
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 15:16:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:14:18
Artykuł był wyświetlony: 1214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. W ramach projektu Powiat Turecki - Smart Geodezja.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 14:57:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Bogdański Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Piatkowski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 14:57:14
Wprowadził informację do BIP: Przemyslaw Bogdanski Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 15:01:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:25:16
Artykuł był wyświetlony: 1206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu