Wydział Architektury i Budownictwa - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Architektury i Budownictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-27 12:32:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kaliska 59, 62 - 700 ​Turek
 
1. Pracownicy Wydziału:
 
Katarzyna Andrzejczak - Dyrektor Wydziału
pok. nr 217
Tel. 63 222 3 260
Zofia Kasprzak - Inspektor ds. budownictwa   
pok. nr 215
Tel. 63 222 3  263
Małgorzata Białek - Inspektor ds. budownictwa   
pok. nr 215
Tel. 63 222 3 262
Izabela Sobczak - Podinspektor ds. budownictwa   
pok. nr 216
Tel. 63 222 3 264
Marta Pacholska - Podinspektor ds. budownictwa
pok. nr 222
tel. 63 222 3 228
Julita Szalewska - Podinspektor ds. budownictwa   
pok. nr 216
Tel. 63 222 3 261
Agnieszka Stolarek - Inspektor ds. budownictwa   
pok. nr 222
Tel. 63 222 3 224
Karolina Kulig - Podinspektor ds. budownictwa    
pok. nr 222
Tel. 63 222 3 228
Ewa Walkowska - Podinspektor ds. budownictwa    
pok. nr 222
Tel. 63 222 3 261
Karina Kozłowska - Podinspektor ds. budownictwa i rejestrów
pok. nr 224
Tel. 63 222 3 265
Monika Mikołajczyk – Młodszy referent
pok. nr 216
tel. 63 222 3 264
 
2. Zgłoszenia budowy - kliknij   (art. 30a Prawa budowlanego)
Art. 30a [Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej]
W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Art. 29 [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
Art. 30 [Obowiązek zgłoszenia]
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 - stan prawny na dzień 2018-04-10, aktualny stan prawny mozna znaleśc na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/)
 
3. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - kliknij  
 
4. Zadania Wydziału:
Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa (AB) należą:
1) czynności w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, w szczególności:
a) prowadzenie postępowań i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa w sprawach:
  • pozwoleń na budowę, wykonywanie robót budowlanych i pozwoleń na rozbiórkę,
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
  • zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • niezbędności wejścia na teren sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, niezbędnego do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
  • uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprzeciwu w sprawie budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
  • określonych ustawą Prawo budowlane, dotyczących budowy lub przebudowy urządzeń  budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz inwestycji mogących oddziaływać na środowisko na terenie powiatu,
b) przyjmowanie i analiza zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót  budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
c) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków  bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
d) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
e) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających spełnienie  wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Graczyk Data wytworzenia informacji: 2016-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Andrzejczak Data wprowadzenia do BIP 2016-12-27 12:32:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2016-12-27 12:36:01
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 22:14:56
Artykuł był wyświetlony: 9667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu